Forside

Brønderslev Bridgeklub

Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag, den 4. april 2024 kl. 19.00 i Serapions lokaler, Vivaldisvej 4, Brønderslev.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af suppleant
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske på hjemmesiden eller til   bestyrelsen senest torsdag den 28. marts 2024.

Efter generalforsamlingen nydes et glas vin til maden. Herefter spiller vi en lille turnering med lodtrukken makker, hvortil der uddeles præmier.

Vi ses.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tilmelding, klik her


Brønderslev Bridgeklub

 Februar 2024

Tilmelding til sæsonen 2024 – 2025

Så er det tid for, at man skal gøre sig overvejelser omkring tilmelding til klubbens turneringer for sæsonen 2024-2025, der starter hhv. den 4. og 5. september 2024. Det nemmeste er jo at tilmelde sig med sin nuværende makker, men måske skulle man overveje at afprøve nye makkerskaber. Mange vil sikkert føle det svært at bryde et makkerskab, men måske kan det ligefrem være berigende og til inspiration for begge parter.

Man kan uændret tilmelde sig til onsdag eftermiddag kl. 13.00 til 17.00 eller torsdag aften kl. 19.00 til 23.00 – eller begge dage. Umiddelbart er der ikke begrænsninger i antal deltagere.

Tilmelding sker her på hjemmesiden via nedenstående links, og det ”normale” er, at man tilmelder sig sammen med sin makker. Hvis du ikke har en makker, skal du dog ikke holde dig tilbage, men kan enten skrive ”søger makker” eller henvende dig til en fra bestyrelsen – så kan vi forsøge at finde makkere. Seneste frist for tilmelding har vi sat til den 15. august. Efter denne dato skal man dog ikke holde sig tilbage – hvis det kan passe med antal tilmeldte er man stadig velkommen.

Turneringsformen næste år har bestyrelsen ikke aftalt endnu, men det kommer nok ikke til at afvige meget fra det kendte – vi melder det ud her på siden, så snart vi har sæsonplanen klar for næste sæson – det vil dog typisk nok først være til august.

På vegne af Brønderslev Bridgeklubs bestyrelse

Torben Jakobsen

Tilmelding til bridge onsdag eftermiddag eller/ og torsdag aften, klik her